Make your own free website on Tripod.com

Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan  dan menyelenggarakan infrastruktur dan kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan negara.

Dalam menyediakan keperluan di atas, jabatan ini akan sentiasa menambahbaikkan perkhidmatan profesional yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan memberi penekanan kepada:

  •        Jangka masa secepat mungkin.
  •        Kos yang ekonomik
  •        Reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik.

Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastruktur dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan berfungsi sepertimana yang ditetapkan dengan gangguan yang minimum

 

 

Hubungi kami
JABATAN KERJA RAYA DAERAH KUANTAN
LOT NO: 151, KAWASAN PERINDUSTRIAN SEMAMBU,25350 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
NO. TEL : 09-5666040, NO. FAX : 09-5661449