Make your own free website on Tripod.com

VISI DAN MISI JKR

VISI JKR

Kami akan menjadi pusat kecermelangan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan kreativiti dan inovasi modal insan serta teknologi terkini.

 

KENYATAAN MISI

1. Kami adalah Jabatan Teknikal yang terunggul dalam pembangunan infrastruktur negara.

2. Kami menyediakan pelbagai bidang kepakaran bagi memastikan amalan terbaik dalam perundingan teknikal, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan aset/kemudahan

3. Kami berusaha untuk menyediakan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada semua kakitangan.

4. Kami menghargai serta mengamalkan keutuhan dan ketelusan.

5. Kami komited untuk berusaha ke arah pembangunan lestari demi manfaat generasi hari ini dan akan datang.

 

Hubungi kami
JABATAN KERJA RAYA DAERAH KUANTAN
LOT NO: 151, KAWASAN PERINDUSTRIAN SEMAMBU,25350 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
NO. TEL : 09-5666040, NO. FAX : 09-5661449