Make your own free website on Tripod.com
HARI BERTEMU PELANGGAN JKR DAERAH KUANTAN
Bulan
Tarikh Program
Januari
6 Januari 2006
Febuari
3 Febuari 2006
Mac

3 Mac 2006

April
7 April 2006
Mei
5 Mei 2006
Jun
16 Jun 2006
Julai
7 Julai 2006
Ogos
4 Ogos 2006
September
1 September 2006
Oktober
6 Oktober 2006
November
3 November 2006
Disember
1 Disember 2006
Tempat : Pejabat JKR Daerah Kuantan,
Lot 151, Kawasan Perindustrian Semambu,
26350 Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Masa : 9.30 pagi hingga 12.00 tengahari
Hubungi kami
JABATAN KERJA RAYA DAERAH KUANTAN
LOT NO: 151, KAWASAN PERINDUSTRIAN SEMAMBU,25350 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
NO. TEL : 09-5666040, NO. FAX : 09-5661449